Identificació i titularitat

D’acord amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, comuniquem que el lloc web www.tuinfoproductoapunto.com pertany a Aina Cartagena Gómez, amb NIF 46716459D i amb domicili social al Carrer Sant Pere, 131 de Badalona (Barcelona).

Accedir a aquest lloc web i navegar-hi atribueixen a qualsevol persona la condició d’usuari i impliquen el coneixement i l’acceptació plena i sense reserves d’aquest avís legal.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web és de caràcter lliure i gratuït.

Els usuaris d’aquest lloc web es comprometen a utilitzar-lo de conformitat amb la llei, l’ètica i les bones pràctiques generalment acceptades i amb respecte envers l’ordre públic.

Els usuaris accedeixen voluntàriament a aquest lloc web i a compte i risc propis. Tu infoproducto a punto no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de la manca de veracitat, integritat o actualització de la informació que s’hi ofereix.

Tu infoproducto a punto no garanteix l’accés continuat a aquest lloc web o els seus continguts, ni que es visualitzin o descarreguin correctament. Hi pot haver obstacles, dificultats o interrupcions per circumstàncies alienes al nostre control.

Tu infoproducto a punto no garanteix l’absència de virus o altres components o dispositius lesius que puguin causar danys informàtics als usuaris. En conseqüència, Tu infoproducto a punto no respon pels possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema, aliens al nostre control, ni tampoc per possibles danys al sistema informàtic dels usuaris com a conseqüència d’accedir-hi.

Tu infoproducto a punto no assumeix cap responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als quals es pugui accedir des del lloc web. Aquests enllaços tenen, únicament i en exclusiva, la funció de facilitar fonts que permetin ampliar la informació proporcionada al lloc web de Tu infoproducto a punto.

Drets de propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de Tu infoproducto a punto i estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Accedir a aquest lloc web i navegar-hi no atorguen als usuaris cap mena de titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web o els seus continguts. Queda, per tant, expressament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclosa qualsevol mena de reproducció, total o parcial, distribució, cessió a tercers o alteració d’aquest lloc web o els continguts que l’integren, la seva estructura, disseny, elements, components i documentació inclosos, sense el consentiment previ i exprés de la titular.

Així mateix, les marques, noms comercials, logotips i altres signes distintius que figuren o puguin figurar en aquest lloc web estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial. Tu infoproducto a punto és un nom comercial registrat a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Queden prohibitsl’ús i l’explotació de qualsevol dels signes distintius esmentats sense l’autorització prèvia de la titular.

D’altra banda, els signes distintius de tercers que surten o puguin sortir en aquest lloc web podrien estar registrats i protegits per la legislació vigent que els sigui aplicable. En qualsevol cas, cal que l’usuari se n’asseguri abans de fer-ne cap ús i demani, si escau, el consentiment previ al seu titular.

Política de privacitat

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades personals recollides per mitjà del correu electrònic, qualsevol formulari disponible al lloc web www.tuinfoproductoapunto.com o altres procediments dissenyats a aquest efecte s’inclouen en un sistema de tractament de dades titularitat de Tu infoproducto a punto, l’única finalitat del qual és mantenir la relació professional que Tu infoproducto a punto manté amb els seus clients, col·laboradors i proveïdors, així com gestionar, administrar, prestar, ampliar i millorar els serveis.

Mitjançant l’enviament voluntari de les vostres dades, presteu el vostre consentiment de manera expressa i inequívoca que aquestes dades personals s’incorporin al sistema de tractament de dades propietat de Tu infoproducto a punto, degudament inscrit en el registre general de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i que es facin servir, es tractin i es gestionin d’acord amb el que s’estipula en aquesta clàusula.

Les dades subministrades només es fan servir amb la finalitat esmentada i no se cediran mai a tercers sense el vostre consentiment previ per escrit. En el cas que les dades recollides s’hagin de fer servir per a una finalitat diferent, també us demanarem el vostre consentiment. Així mateix, garantim la confidencialitat i la integritat de totes les dades de caràcter personal que ens faciliteu, que es tracten amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, mitjançant l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat per part de tercers. Tots els continguts que ens faciliteu estan protegits per acords de confidencialitat als quals s’atenen, si escau, tots els nostres treballadors i col·laboradors. Igualment, fem servir bases de dades segures i protocols de transferència segura d’arxius.

D’acord amb el que estableix la LOPD, també us comuniquem que teniu la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals. Per fer-ho, només cal que ens envieu correu electrònic a l’adreça hola@tuinfoproductoapunto.com, que adjunteu el vostre DNI escanejat i que indiqueu el vostre nom, cognoms, adreça i el motiu de la sol·licitud: accés, rectificació, cancel·lació o oposició.

Revisió de les clàusules

Tu infoproducto a punto es reserva el dret de modificar, revisar o actualitzar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, les clàusules d’aquest avís legal quan ho consideri oportú,o amb la finalitat d’adequar-les als canvis normatius o tecnològics que escaiguin. Les modificacions tindran efecte des del moment que es publiquin al lloc web www.tuinfoproductoapunto.com.

Validesa i independència de les clàusules

Si cap de les clàusules contingudes en aquest avís legal es declara il·legal, nul·la o inaplicable mitjançant una decisió judicial, la resta de les estipulacions continuen gaudint de plena vigència i efecte.

Legislació i jurisdicció aplicables

Aquest avís legal es regeix per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o disputa legal relacionada amb aquest document o que se’n derivi, els usuaris d’aquest lloc web o els particulars o empreses que contractin els serveis de Tu infoproducto a punto, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Política de galetes

Tu infoproducto a punto utilitza galetes pròpies i de tercers per facilitar la vostra experiència com a usuaris del lloc web i captar dades estadístiques mitjançant l’anàlisi de les dades de navegació. Si continueu navegant, en compliment de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació, esteu acceptant la política de galetes.

El lloc web pot recollir i utilitzar les dades relatives al tipus de cercador que feu servir, els arxius que sol·liciteu, i el domini i país des del qual enssol·liciteu informació, amb la finalitat de millorar el servei.

El lloc web fa servir productes de Google i WordPress per a les estadístiques i estudis de sobre els usuaris. Fem servir galetes per recollir informació de manera anònima sobre el trànsit del lloc i sobre dades com pàgines visitades, URL de referència, navegador web utilitzat i altres dades disponibles públicament que no ens permeten identificar els usuaris de manera individual.

Els usuaris poden decidir lliurement si volen implantar o no les galetes al seu disc dur, així com eliminar-les, seguint el procediment establert en la secció d’ajuda de cada navegador. També podeu configurar el navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les galetes o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada galeta i decidir llavors si voleu implantar-les o no al vostre disc dur.

El fet que els usuaris configurin el seu navegador per rebutjar totes les galetes, o expressament les nostres, pot suposar que no puguin accedir a certs continguts i serveis del lloc web i, en conseqüència, tenir una experiència menys satisfactòria de navegació per www.tuinfoproductoapunto.com.